1. TXT5101-Găng chống cắt 5 ngón có dây đai bằng vải tạo cảm giác chăc chắn và thoải mái khi thao tác phù hợp cho nghề giết mổ.

o AISI 304L thép không gỉ

o Đeo được cho hai tay

o Đường kính dây thép: 0.53 mm

o Đường kính trong mắt lưới ID: 2.75 mm, đường kính ngoài mắt lưới: 3.81 mm

o TXT5101 Đai cổ  tay bằng vải

2. STL5201-Găng chống cắt 5 ngón 100% bằng thép tạo cảm giác chăc chắn và thoải mái khi thao tác phù hợp cho nghề giết mổ.

o AISI 304L thép không gỉ

o Đeo được cho hai tay

o Đường kính dây thép: 0.53 mm

o Đường kính trong mắt lưới ID: 2.75 mm, đường kính ngoài mắt lưới: 3.81 mm

o STL5101 Đai cổ  tay bằng kim loại

3. EVA5301-Găng chống cắt 5 ngón có dây đai bằng nhựa tạo cảm giác chăc chắn và thoải mái khi thao tác phù hợp cho nghề giết mổ.

o AISI 304L thép không gỉ

o Đeo được cho hai tay

o Đường kính dây thép: 0.53 mm

o Đường kính trong mắt lưới ID: 2.75 mm, đường kính ngoài mắt lưới: 3.81 mm

o EVA5301 Đai cổ  tay bằng vải

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 leyenanh.com
Designed by Viễn Nam
1
image